chakra-healing
lijn

Chakra Healing

1*i1uhf63IsQc0r5fZo6IAHQ

Het woord Chakra komt uit het Sanskriet en betekent: ‘Wiel van Licht'. Chakra's bevinden zich in het auraveld. Dat is het energieveld dat in en om het lichaam aanwezig is. Chakra’s worden ook wel de energetische centra van het lichaam genoemd, gelegen op de hoofdtakken van het zenuwstelsel. Ze dienen als het ware om de energie om te vormen van lagere naar hogere vibraties en vise versa.

Waarom Chakra Healing

Door middel van Chakra Healing wordt het energetische niveau van de verschillende chakra’s weer in balans gebracht. Chakra Healing is een belangrijk onderdeel binnen Energetische Therapie.

Indien bepaalde Chakra’s op slot zitten en energetisch niet goed kunnen stromen, kunnen fysieke en mentale klachten ontstaan. Door de blokkades op te heffen en de chakra’s te openen kan de energie weer vrij stromen en worden klachten opgeheven. Vervolgens wordt het zelfhelende vermogen van het lichaam geactiveerd.

Wij zijn allemaal met elkaar en met alles om ons heen verbonden. Dit betekent dat wij invloed hebben op onze omgeving met onze gedachten, overtuigingen, emoties, houding en gedrag. De energie van deze gedachten en emoties trekken ervaringen naar ons toe welke effect hebben op onze beleving en de keuzes die we maken.

Iedere cel van ons lichaam heeft een eigen geheugen. Dit betekent dat onverwerkte ervaringen of niet geheelde stukken vanuit de jeugd of vorige levens als herinneringen liggen opgeslagen in onze lichaamscellen en energieveld. Oude patronen van pijn, angst, woede, onzekerheid en schuld worden vaak herhaald waardoor we niet (kunnen) leven in de verbinding met onze hogere bewustzijn. Er ontstaan blokkades in het energetische veld welke vaak pas worden ervaren zodra deze tot uiting komen door gezondheidsproblemen op fysiek en/of mentaal-emotioneel vlak.

De verschillende Chakra’s

Vanaf het staartbeen tot boven de kruin zijn de Chakra’s gelijkmatig verdeeld. Hoe hoger het Chakra is gelegen, des te verfijnder en transcendenter het bewustzijn in het betreffende Chakra is (hogere vibratie).

 

De Basis of Wortelchakra (Muladhara) bevindt zich onder in de ruggengraat. Dit Chakra is van vitaal belang voor het vormen van een lichamelijke en geestelijke grondslag in het leven. Dit eerste Chakra helpt bij het aarden en stimuleert het gevoel van veiligheid, zekerheid en stabiliteit.

 

Het Sacraalchakra (Svadisthana) bevindt zich ter hoogte van de onderbuik, onder de navel. Dit Chakra stimuleert het uiten van emoties, creativiteit en seksualiteit. Op mentaal vlak stimuleert het tweede Chakra de ontwikkeling van de unieke persoonlijkheid en het vermogen om te scheppen.

 

De Zonnevlechtchakra (Manipura) bevindt zich net boven de navel. Dit Chakra, welke de spijsvertering en de bijbehorende organen reguleert, heeft tevens een grote invloed op het zenuwstelsel en het immuunsysteem. De spijsvertering is een weerspiegeling van het vermogen om te verteren en op te nemen (fysiek en mentaal). De energie van dit Chakra staat voor persoonlijke kracht, passie, het durven innemen van de eigen ruimte, het uitdragen van de eigen identiteit en het bereiken van doelen.

 

Het Hartchakra (Anahata) ligt midden op het borstbeen in de hartstreek. Het hart zendt duizenden keren meer elektriciteit uit dan de hersenen en is dan ook het centrum van het menselijk lichaam. Dit Chakra staat voor het geven en ontvangen van liefde en mededogen.

 

Het Keelchakra (Vishuddi) bevindt zich op het strottenhoofd. De werking van dit Chakra ligt in de communicatie en het overdragen van onze waarheid op de externe wereld. Dit betekent stem (muziek of geluid) geven aan ons innerlijk hart en horen wat de wereld heeft terug te zeggen.

 

Het Voorhoofdchakra (Ajna) staat ook wel bekend als het derde oog en ligt op het voorhoofd tussen de ogen. Dit Chakra staat in verbinding met het aanvoelen, intuïtie en helder zien. Dit komt voornamelijk door de werking van de pijnappelklier. De pijnappelklier dient als magnetische sensor die allerlei processen in het lichaam regelt zoals het dag en nachtritme. Naast een biologische functie kent de pijnappelklier ook een spirituele betekenis en wordt ook wel ‘het derde oog’ genoemd. Dit is het energetisch oog waarmee zaken kunnen worden waargenomen welke niet door fysieke zintuigen kunnen worden waargenomen.

 

Het Kruinchakra (Sahasrara) ligt ter hoogte van de kruin. Dit is het portaal naar het hogere bewustzijn. Binnen dit Chakra lost de individuele persoonlijkheid op tot vereenzelviging met de hogere staten van bewustzijn. De werking van dit Chakra overstijgt de lichamelijke zintuigen en sensaties.

De voordelen van Chakra Healing zijn onder andere:

  • Creëert balans tussen lichaam en geest.
  • Voert spanning af en lost blokkades op.
  • Heeft een gunstig effect de mentale en fysieke gezondheid.
  • Stelt het systeem open voor het verhogen van het bewustzijn.

 

Chakra Healing kan worden toegepast in combinatie met Psycho-Energetische Acupressuur, Massage en Acupunctuur.

 

Tarieven:

Chakra Healing
€ 100,-

60 minuten

€ 100,-