acupunctuur-voor-kinderen
lijn

Regressietherapie

regressietherapie-reincarnatietherapie-lifecoaching

Vele klachten, ziekten of aandoeningen die we als mens kunnen ervaren, kennen een oorzaak in een onverwerkt verleden. Meestal gaat dit om mentale, fysieke en emotionele klachten of een combinatie daarvan.

Het menselijk gedrag wordt grotendeels bepaald door weggestopte pijnen, voortkomend uit vaak heftige gebeurtenissen. Cruciale situaties die in dit leven of een vorig leven niet goed zijn afgerond, blijven aandacht eisen. Daarnaast is het geboorteproces van belangrijke invloed wat vaak over het hoofd wordt gezien. De mentale en fysieke gezondheid van de ouders vanaf de conceptie en prenatale fase beleven we in ons volle bewustzijn en is van grote invloed op de verdere ontwikkeling. Nog voor de geboorte hebben we dus al een rugzakje met onverwerkt ouderlijk en voorouderlijk trauma. Zolang traumatische gebeurtenissen niet worden afgerond en verwerkt, zal het leven ons telkens nieuwe situaties op een dienblad presenteren totdat we het werkelijke probleem onder ogen komen, deze kunnen verwerken en afronden.

Onverwerkt verleden in de vorm van trauma zet zich als het ware vast waardoor de doorstroming van vitale energie (ook wel prana of qi genoemd) op allerlei manieren geblokkeerd raakt in het lichaam. Dit vertaalt zich vaak in de vorm van uiteenlopende klachten en symptomen. Onvoltooid verleden tijd laat zich nooit verloren gaan. Het wil nu eenmaal vrijgemaakt, ontladen en begrepen worden, hoe pijnlijk het ook was.

Mensen die een trauma meemaken bevriezen als het ware in de tijd. De shock blijft namelijk in tijdloosheid bestaan, verbonden aan de gebeurtenis met de daarbij behorende omstandigheden. Zo kun je als volwassenen bevroren delen in jezelf meedragen die niet zijn meegegroeid naar het heden.

Met behulp van Regressietherapie komen er naast traumaverwerking diepgaande inzichten aan het licht hoe bijvoorbeeld karmische relaties, terugkerende thema’s, acties, personen, ervaringen, emoties, beslissingen, beloften en problemen uit het persoonlijke of voorouderlijke verleden op mentaal, emotioneel, lichamelijk en spiritueel vlak in het heden doorwerken. Met behulp van deze inzichten kan de cirkel worden doorbroken.

Het onderbewustzijn en het bewustzijn

Alle ervaringen in ons leven en vorige levens worden opgeslagen in ons onderbewustzijn. Het kan gezien worden als een soort databank, een eigen bibliotheek.

Het bewustzijn kan worden omschreven als een persoonlijk, intelligent en ongelimiteerd veld van levensenergie waarin informatie opgeslagen ligt wat ons brein kan decoderen.

Het bewustzijn onthoudt niet alleen ervaringen, het registreert ook herkansingen. Echter het bewustzijn is in waaktoestand een onzichtbaar gebied voor ons blote oog. De vraag is dan ook vaak hoe we de werkzaamheid ervan kunnen ontdekken.

Een mooi voorbeeld hiervan is: Wie de wind wil bewijzen, kan dat alleen door er een blaadje in te hangen. Doordat het blaadje wappert in de wind, zien we de werking van de wind. We kunnen het blaadje zien als de aanwezige klacht, de indicator die iemand ervaart, aangestuurd door een onzichtbare, voorbije tijd met een nog invloedrijke impact op de persoon. Het bewustzijn kunnen we in dit voorbeeld zien als de wind.

Het is belangrijk om onderscheid te maken in levenservaringen die zijn doorleefd en afgerond en ervaringen die door allerlei omstandigheden stagneerden en zodoende niet konden ‘uittrillen’. De vitale energie wordt op slot gezet door bijvoorbeeld een door angst veroorzaakte verkramping. Omdat deze ingesloten energie weer vrij wil stromen, trekt ze als een magneet die omstandigheden aan die het eens veroorzaakten. Dit gebeurt wellicht in een andere tijd en met andere omstandigheden, echter wel met dezelfde ingrediënten.

Op deze manier creëert het bewustzijn een herkansing voor het individu om tot ontlading te komen.

Traumatische gebeurtenissen die ooit te schokkend waren om in volle omvang te beleven worden naar ons onderbewustzijn geschoven naar de afdeling onvoltooid verleden tijd. Er worden allerlei overlevingsstrategieën ingezet die vroeg of laat hun tol gaan eisen. In plaats van de betreffende symptomen te bestrijden is het noodzakelijk om licht te schijnen op de oorzaak. Regressietherapie maakt dit mogelijk, door terug te gaan naar het moment waar het trauma is ontstaan, deze situatie te herbeleven en vrij te maken. Het loslaten van schuld, schaamte en angst en het toelaten van liefde en vergeving spelen hierin een belangrijke rol.

Trance

In Regressietherapie gebeurt dit door middel van trance. Trance is een gewone natuurlijke staat van zijn. Het kan gezien worden als aandachtige concentratie die het mogelijk maakt om een link te leggen naar de oorspronkelijke traumatische ervaring. Iemand die een goed boek leest of opgaat in een boeiende film is bijvoorbeeld in trance. Een ander voorbeeld van trance is als iemand een bepaalde geur ruikt die hem of haar aan een grootouder doet herinneren. Op het moment van het ruiken van deze geur komen er beelden op van bijvoorbeeld opa die vroeger samen met jou naar de winkel ging of een spelletje speelde.

Dit soort trancemomenten roepen herinneringen/regressies op die we ervaren in beelden, geuren, of bijvoorbeeld gevoelens. Een vergeten logboek die boven tafel komt door een ‘trigger’. Deze ervaringen laten zich vaak in fragmenten zien.

In Regressietherapie worden deze fragmenten onder begeleiding tot een geheel gebracht, waarbij de gekoppelde emoties worden doorvoeld en vrijgemaakt.

 

Boven jezelf uitstijgen is afdalen naar de diepte om te kunnen transformeren naar een vorm die NU bij je past.

 

Alexandra (51)

"Vanwege veel onopgelost trauma en psychische en lichamelijke klachten heb ik gekozen om regressietherapie bij Marlies te proberen. In deze sessie nam Marlies mij mee naar een situatie in mijn leven die ik dacht afgesloten te hebben. Marlies voelde goed aan dat dat niet het geval bleek te zijn. Het diepgaande werk wat we hebben bereikt heeft mij tot nieuwe inzichten en heling gebracht. De regressietherapie heeft niet alleen heel veel losgemaakt maar ik besef me ook dat ik jarenlang met negatieve overtuigingen heb geleefd die niet van mij zijn maar te maken hebben met mijn voorouders. Deze doorleefde ik jaar in jaar uit totdat ik de cirkel kon doorbreken. Na de eerste sessie voelde ik mij een stuk opgeluchter en lichter. Een volgende sessie regressietherapie ga ik zeker doen als de tijd daarvoor rijp is. Marlies werkt zeer deskundig en ik voel dat ik in veilige handen bij haar ben.” 

Vincent (29)

"Een aantal therapieën heb ik in het verleden gevolgd voor de druk en pijn op mijn borst welke telkens terugkwam. Lange tijd had ik dagelijks te maken met hyperventilatie. Een week na de acupunctuurbehandeling bij Marlies, heb ik een afspraak gemaakt voor regressietherapie. De acupunctuur werkte heel goed, echter voelde ik dat ik emotioneel dieper wilde gaan om aan de oorzaak te werken van mijn klachten. Samen onder de intuïtieve en zorgzame begeleiding van Marlies is er licht geschenen op de oorzaak van mijn klachten. Enerzijds voelde dit heel confronterend, anderzijds als een enorme bevrijding. Sinds de regressietherapie is de pijn niet meer teruggekomen en voel ik mij veilig in mijn eigen lichaam. Ik kan weer ademen." 

Rene (44)

"Vanaf mijn jonge kinderjaren heb ik erg veel last gehad van angsten. Hoe ouder ik werd, hoe heftiger ze werden. Met psychotherapie kwam ik stap voor stap verder, echter voelde ik dat ik op een gegeven moment niet meer verder kwam. Een tijd lang heb ik medicatie gebruikt waar ik graag mee wilde stoppen omdat dit het werkelijke probleem niet oplost. Na een aantal mindfulness sessies bij Marlies heb ik met regressietherapie heel erg veel bereikt. Met mindfulness heb ik veel geleerd over het omgaan met mijn gevoelens en emoties en met behulp van de regressietherapie kon ik bepaalde situaties herbeleven en als volwassene mijn innerlijk kind helen. Ik gebruik nu geen medicatie meer en heb behoorlijke vorderingen gemaakt dankzij deze sessies bij Marlies!"

Tarieven:

Regressietherapie
€ 145,-

90 minuten

€ 145,-